organisatie

Open Kaart | co-creatie van de leefomgeving

Onderneming

Als ontwerpers werken we graag in co-creatie met gebruikers, opdrachtgevers en andere partijen. Bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van een woonwijk of het (ver)bouwen van een verenigingsgebouw. Daarbij gaan we verder dan het ontwerp: we begeleiden de communicatie rond veranderprocessen, gaan de straat op en zorgen dat de kennis en ideeën van verschillende mensen wordt samengebracht. Een proces waarin mensen dichter tot elkaar komen.


We zijn een team van bezielde architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen. We zetten ons graag in voor een vitale leefomgeving die mensen in staat stelt om er samen verantwoordelijkheid voor te dragen. Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt is de behoefte van bewoners en gebruikers om verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Ontzorgen waar nodig, en ruimte geven waar mogelijk. Door de verschillende partijen goed samen te brengen ontstaat het beste en meest duurzame resultaat.


 

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Open Kaart | co-creatie van de leefomgeving
Projecten van Open Kaart | co-creatie van de leefomgeving