Bericht

Nieuwe fase - er is een boel gebeurd

Geplaatst op 11 juni 2022, 00:00 uur
Illustration

Het is even stil geweest aan het StadmakersCoöperatie front. Dit wil zeker niet zeggen dat er niet heel veel is gebeurd in de afgelopen maanden. 

Stadmakers Breda werken aan hele mooie projecten om het Stedelijk Museum van Breda meer te verbinden aan de Stad, Stadmakers in Groningen hebben een coöperatie opgericht met de initiatiefnemers van het Suikerterrein, met als doel nieuwe ontwikkelingen een creatieve pioniersgeest mee te geven, we gaan een pilot draaien voor een klein Stadmakers stimuleringsfondsje (met subsidie Stichting Doen) om jonge Stadmakers een zetje in de rug te geven bij het starten van een stadmakersproject, we geven binnenkort een presentatie over de StadmakersCoöperatie aan de G4, om maar een paar voorbeelden te noemen, 

Voor velen heeft de Covid-pandemie roet in het eten gegooid. Floor en Teun bleven door het land reizen om Stadmakers en betrokken partijen te spreken en te activeren. Voor de oprichters van onze StadmakersCoöperatie, was het ook een goed moment om te reflecteren en na te denken over een toekomstbestendig model voor de StadmakersCoöperatie en het ¨eigenaarschap¨ te verbreden. Daar is een adviesraad voor in het leven geroepen van leden uit het hele land die een eerste aanzet gaan doen voor de strategie voor de volgende fase.

Deel dit:
1 reactie

Tim Ruijters

wo 13 juli 2022 22:19
Klinkt goed. Vooral dat eigenaarschap verbreden spreekt me aan. Mijn hoop is dat we centraal vooral een faciliterend orgaan op gaan zetten. Wat mij betreft zouden stadmakers over de agenda kunnen gaan. Is dat ook hoe de adviesraad het ziet?