image

Over StadmakersOnline

Stadmaker, goed dat je er bent. Hier, op het online platform, maar vooral ook op straat, in het gemeentehuis of binnen een sociale organisatie. We brengen professionals die hun leefomgeving verbeteren graag online samen, zodat nieuwe contacten en kansen ontstaan. Op naar meer gelijkwaardigheid, verbroedering en creatieve slagkracht. Hier vind je stadmakers uit het hele land, hun organisaties en inspirerende projecten.

Wat is een stadmaker eigenlijk? 

Stadmakers zijn initiatiefnemers, betrokken creatieven en sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op of werken samen aan waardevolle projecten, vaak ingegeven door een natuurlijke drive. Zij werken vanuit de motivatie dat we allen gebaat zijn bij het welzijn van een ander en dat dit bijdraagt aan het geluk van iedereen. Een overtuiging die – wellicht onder de oppervlakte – steeds meer omarmd wordt en urgentie krijgt. De groep stadmakers, die vanuit deze overtuiging van het verbeteren van een stad of buurt hun professie van heeft gemaakt, groeit. 


Stadmakers zijn óók mensen die binnen grotere organisaties en bestaande systemen werken en actief de verbinding met de samenleving opzoeken om samen te werken aan een betere leefomgeving. Het zijn de mensen met een open vizier binnen gemeenten, maatschappelijke instellingen, architectenbureau’s en bij projectontwikkelaars. Vanuit hun functie of vanuit eigen interesse, visie of idealisme zien zij het belang van het gelijkwaardig samenwerken met de ‘leefwereld’ buiten hun eigen organisatie. 


Deze stadmakers zijn samen de katalysator voor verbetering. Ze maken de omslag van denken naar doen. Van ideeën naar actie en van beleid naar concrete interventies. Ze hebben voelsprieten op de straat en een antenne bij het (gemeentelijke) apparaat. Het zijn deze denkers, doeners en durfals die de stad of buurt maken. 


Waarom dit platform? 

Deze website biedt een platform voor de snel groeiende stadmakersbeweging in Nederland. Wanneer stadmakers elkaar gemakkelijk weten te vinden, liggen de mooie kansen voor het oprapen. Ze kunnen elkaar inspireren en en nieuwe samenwerkingen opzetten, buiten hun eigen bestaande netwerk. 


Op dit platform kun je daarom stadmakers, organisaties en projecten vinden op thema en gebied. Check de hook ups om opdrachten, vacatures en vraagstukken te posten of te vinden. Bekijk de read ups en meet ups – geselecteerd voor en door stadmakers – voor meer informatie over het vakgebied. 

StadmakersCoöperatie

Dit netwerk is ontwikkeld door de Stadmakersoöperatie, een initiatief van Floor Ziegler en Teun Gautier. Hierbij is gebruik gemaakt van het digitaal communicatieplatform van de coöperatie Gebiedonline.


De StadmakersCoöperatie (SMC) ondersteunt stadmakers met het opzetten en begeleiden van ontmoetingsplekken waar de buurtbewoners, kwartiermaker(s), mensen uit systeemwerelden en creatieven samenwerken. Het is een initiatief van Floor Ziegler en Teun Gautier. De SMC begeleidt en verbindt bij het opzetten en tijdens de uitvoeringsfase van die ontmoetingsplekken. De SMC ontwikkelt daarvoor een ondersteunend programma voor ervaren en nieuwe stadmakers en faciliteert de stadmakers-ontwikkeling. Daarnaast richt de SMC zich op het kantelen van de systeemwereld richting het ‘nieuwe werken’ waar meer verbindingen buiten de eigen organisatie worden aangegaan. De SMC identificeert stadmakers, brengt hen samen, steunt hun ontwikkeling en de herkenning van hun bijdrage aan en rol in de ontwikkeling van gemeenschappen. De SMC identificeert stadmakers, brengt hen samen, steunt hun ontwikkeling en de herkenning van hun bijdrage aan en rol in de ontwikkeling van gemeenschappen.