Vacature/hulpvraag

Verhalen gezocht van Intermediairs (opbouwwerkers, energiecoaches etc.)

Geplaatst op 16 augustus 2021, 16:53 uur

Ben je een intermediair en wil je jouw verhaal aan ons vertellen?
Stuur dan een mail naar felix.wolf@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Alvast hartelijk dank voor jou verhaal!

Waar gaat dit verzoek over?

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) werkt via participatief actie onderzoek aan de participatie bij het aardgasvrij maken van wijken. Dit wil het OFL juist ook samen doen met mensen uit de wijk. Het project heeft enerzijds als doel om inhoudelijk onderzoek te doen naar de hoofdvraag: In welke omstandigheden is welk type participatie het meest effectief in het aardgasvrij maken van wijken? Anderzijds wil het OFL hiermee leefwereld en formele wereld bij elkaar brengen en adviseren over hoe zij elkaar kunnen versterken om aardgasvrij wonen te realiseren.

Het OFL onderscheidt, in haar actie-onderzoek over participatie in aardgasvrije wijken, ten minste drie groepen in de samenleving als het gaat om aardgasvrije wijken: ‘koplopers’, ‘intermediairs’ en ‘laatbloeiers’. Onder ‘intermediairs’ verstaan we o.a stadsmakers, opbouwwerkers en anderen die een bemiddelende functie of rol hebben in de wijk, dorp, of stad.

Dit onderzoek gaat over de rol van intermediairs

Doel van het onderzoek
Het OFL wil er achter komen of en hoe intermediairs en bewoners ‘empowered’ kunnen worden in de realisatie van aardgasvrije wijken of in bredere zin, bij het stimuleren van de energietransitie. Empowerment gaat over het kunnen en willen participeren. Hoe kunnen intermediairs en bewoners het beste participeren? Waardoor worden intermediairs en bewoners afgeremd (‘disempowered’), wat versnelt? We gebruiken hiervoor het Empowerment Raamwerk zoals dat door het OFL is ontwikkeld.

Methode
We voeren een gesprek met intermediairs; die delen hun verhaal en beantwoorden een aantal betekenisgevende vragen. We streven naar 15-20 gesprekken.

Resultaat
De gesprekken zullen uitgewerkt worden en uiteindelijk verzameld en gebundeld worden op een interactieve, openbare website. We gebruiken daarvoor Sprockler. Hier is te zien hoe het er ongeveer uit zou kunnen zien (dit voorbeeld gaat wel over een ander onderwerp en over een andere locatie). 

Uitvoering gesprekken
De gesprekken worden gehouden in opdracht van het OFL gehouden door Perspectivity. Contactpersonen bij Perpectivity zijn Mark Snijder of Lisette Gast. Zij zullen samen met de te interviewen intermediairs een passend moment zoeken voor het gesprek. Het gesprek zal online plaatsvinden.

Vrijwilligheid en privacy
De geïnterviewden hoeven geen vragen te beantwoorden die ze niet willen beantwoorden. De deelname is vrijwillig en de deelname kan op elk gewenst moment gestopt worden. De geïnterviewden kunnen zelf kiezen in welke mate hun antwoorden geanonimiseerd worden.

Vergoeding
De geïnterviewden ontvangen voor deelname aan dit onderzoek een vergoeding.

Ingangsdatum
heden (16 augustus 2021)
Beloning
de deelnemers krijgen per uur 100 EUR (excl. BTW).
Illustration
 
Deel dit: