Project

Het Nieuwe Lokaal

Geplaatst op 1 juli 2020, 11:42 uur

● Behoud van het gebouw Het Lokaal vanwege de hoge cultuurhistorische waarde;
● Realisatie daarin van een sociaal-culturele functie, passend bij de oorspronkelijke doelstelling van de familie de Beaufort;
● De bouwgroep onderzoekt de realisering van betaalbare jongerenhuisvesting, vanwege de grote maatschappelijke behoefte in het dorp zo is al eerder gebleken bij het project Hart van Austerlitz;
● Ambities wat betreft duurzaamheid, inclusief hergebruik.

Doelgroep
Volwassenen
Init.
Deel dit: