Project
Idee

Bestaansbeginsel

Geplaatst op 20 mei 2020, 11:48 uur

Elk mens krijgt een basis om te kunnen bestaan. Een woonruimte, een bed, eten en drinken, ruimte om jezelf te ontwikkelen in de vorm van een opleiding en praktijk ervaring. En ook ruimte om samen te bewegen, je creativiteit te onderzoeken en dialoog te voeren. Een samenleving waarin we elkaar zien en bereidt zijn een bijdrage te leveren met onze talenten en bijzonderheden.

Toelichting

Een Belgisch onderzoek eind 2018 toonde aan dat het geluksgevoel gemeten aan het maandelijks inkomen een maximum kent. Het gevoel van geluk is moeilijk te meten dus hebben de onderzoekers de tevredenheid gemeten.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van de mensen verlangt naar een hoger inkomen. Het gevoel van tevredenheid of geluk loopt op tot een inkomen van € 4.000,- tot € 4.500,- netto per maand. Boven dit bedrag neemt de levenstevredenheid af in relatie tot vrienden, woonomstandigheden, werk en inkomen.
 
Professor Lieven Annemans: ‘Hoewel inkomen belangrijk is voor geluk, leidt steeds meer inkomen niet tot steeds meer geluk. Als de Belgen met hogere inkomens minder tevreden zijn met hun inkomen en woonomstandigheden dan zouden we kunnen stellen dat het voortdurend verlangen naar meer een negatieve impact heeft op ons geluk.’
Ondanks kleine verschillen in manier van leven tussen ons en onze zuiderburen zou dit onderzoek hier in Nederland waarschijnlijk een soortgelijk resultaat laten zien.
Dus het gevoel van tevredenheid(geluk) stijgt tot een netto inkomen van € 54.000 euro per jaar, daarna neemt het tevredenheidgevoel af omdat je simpelweg te hebberig wordt.
 
Als we nu meer gaan delen van wat we hebben?
We zijn allemaal ergens goed in, waarin we goed zijn dat is waar we verschillen. Dat kunnen we met elkaar delen, we kunnen elkaar aanvullen en compleet maken.
 
Ieder mens heeft een basisbehoefte om te kunnen bestaan. Een minimale voorwaarde om het gevoel te hebben er toe te doen voor je omgeving. Om erbij te horen en tegelijkertijd onafhankelijk te kunnen zijn.
Een plek om te slapen, een dak boven je hoofd, voldoende voedsel en water. Maar ook een plek waar je je thuis voelt, waar je samen met de mensen om je heen kan praten, werken, spelen, dansen en zingen. Meer hebben we toch niet nodig?
De vraag is of wij in staat zijn elkaar deze basisbehoefte te gunnen?
Gun jij jouw buren, je vrienden, je collega’s of je medewerkers hetzelfde als jij?
 
Stel nou dat we elkaar eenzelfde bestaan gunnen?
Een goed begin en een gelijke start voor iedereen!
Als we dit elkaar gunnen dan moeten we anders met elkaar omgaan. We moeten een punt zetten achter de gedachte dat we onszelf moeten verantwoorden om te mogen leven. We moeten af van een systeem waarbij we een uitkering krijgen en in ruil daarvoor onder dwang iets terug moeten doen. Verplicht participeren.
 
Laten we uitgaan van het idee dat ieder mens deugd en dat niemand zich de hele dag wil vervelen. Dat we allemaal graag iets voor anderen willen betekenen. Dat we allemaal ergens goed in zijn en dat we daarmee onszelf en onze omgeving gelukkig maken.
 
 
Het idee.
Elk mens krijgt een basis om te kunnen bestaan. Een woonruimte, een bed, eten en drinken, ruimte om jezelf te ontwikkelen in de vorm van een opleiding en praktijk ervaring. En ook ruimte om samen te bewegen, je creativiteit te onderzoeken en dialoog te voeren. Een samenleving waarin we elkaar zien en bereidt zijn een bijdrage te leveren met onze talenten en bijzonderheden.
 
Als we samen het lef hebben om de menselijke maat boven het bezit en eigendom te stellen dan is dit mogelijk. Het zal zeker niet eenvoudig zijn, onze hele economie moet anders ingericht worden. Hele bedrijfstakken en beroepen zullen overbodig blijken of tot een minimum beperkt worden. Bezit krijgt een andere betekenis. De aarde is van iedereen, daarmee is alles wat voortkomt uit onze gezamenlijke inzet ook van iedereen.
 
We zoeken allemaal naar voldoening en waardering in onze leefomgeving. Dat is wat onze harten sneller doet kloppen, dus laten we bouwen aan een nieuwe samenleving waarbij we allemaal kunnen uitgaan van een bestaansbeginsel. Het bestaansbeginsel is een garantie voor iedereen om te kunnen wonen, te kunnen eten, interactie te hebben met anderen, te leren, jezelf te verbeteren en samen te delen in voor- en tegenspoed.
 
Stel dat jij een bestaansbeginsel ontvangt:
Zou je dan nog steeds het werk doen wat je nu doet?
Wat zou je zelf willen leren en wat kun je anderen leren?
Waar ben jij goed in en hoe kun je anderen daarmee helpen?
Over welke onderwerpen zou jij graag in dialoog gaan?
Wie kan jou helpen en wie help jij?
Zou je wonen waar je nu woont?
Zou je dezelfde vrienden hebben?
 
Vraag jezelf eens af:
Of jij mensen kent die het veel slechter of beter hebben dan jij?
Of je goed genoeg op de hoogte bent en gebruik maakt van de uitdagingen, kansen en mogelijkheden in jouw buurt?
Of je tijd genoeg vrijmaakt om anderen te helpen zonder daar iets voor terug te verwachten?
Of je voldoende tijd neemt om na te denken voordat je een beslissing neemt?
Of je regelmatig iets nieuws leert of ervaart?
 
Alles is mogelijk met een bestaansbeginsel voor de hele mensheid…

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren

Deel dit: