Project
Idee

Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt

Geplaatst op 3 maart 2020, 16:36 uur

Samen leren, Samen (net)werken

Amersfoortse scholen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking. Binnen het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt werken bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en de gemeente samen voor een betere aansluiting tussen hun werelden. Docenten en ondernemers kunnen elkaar via Vraag & Aanbod vragen stellen en hun aanbod delen. Daarnaast organiseren we twee evenementen: Docent in Bedrijf en de Week van het Ondernemen. ‘Samen leren, samen (net)werken’ staat centraal. Dit leidt tot:

wederzijds begrip
kennisdeling
duurzame, onderlinge contacten
een hechtere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Toelichting

https://www.platformoa.nl/

Doelgroep
Volwassenen
Deel dit: