Project   

Gebiedscoöperatie Mariahoeve

V
Geplaatst op 13 februari 20, 17:30 uur

Bewoners van de wijk Mariahoeve in Den Haag willen graag dat het gebied rond wijkpark de Horst (en zo mogelijk ook andere kernen in de wijk) een blijvend een bloeiend, duurzaam (groen-blauw), sociaal-economisch- en cultureel centrum wordt van de wijk. Dit is een lang gekoesterde wens, waar bewoners graag aan bij willen dragen.

Om een deze visie te realiseren is er meer samenwerking in de wijk nodig en moeten de bewoners ook in de positie zijn om de discussie met de gemeente en met investeerders over fundamentele vragen rond de wijk Mariahoeve aan te gaan. Dit is de aanleiding om de Gebiedscoöperatie Mariahoeve op te richten: een platform waarin bewoners, lokale ondernemers en lokale organisaties zijn verenigd rond “Het Welzijn van Iedereen”, om zo in toenemende mate vanuit een integrale visie bij te kunnen dragen aan een inclusieve en duurzame wijk.

Toelichting

De leden van de Gebiedscoöperatie Mariahoeve - bewoners, lokale organisaties en lokale ondernemers in Mariahoeve -, ontwikkelen samen kennis, capaciteit en legitimiteit om effectief de discussie aan te gaan met de gemeente en investeerders, met als doel gezamenlijk inclusieve, integrale en duurzame oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen in de wijk.

Gewenst resultaat "Een gebiedscoöperatie biedt door het gemeenschappelijke doel – Welzijn voor Iedereen in de wijk - de mogelijkheid én de noodzaak om belangentegenstellingen binnen de wijk te overstijgen, om vervolgens samen te werken aan een beter leefbare wijk. Centraal in de gebiedscoöperatie staan 'complexe uitdagingen van bewoners', de zogenaamde 'Wicked Problems', die bewoners niet zelf op kunnen lossen, maar die overheden of bedrijven ook niet vóór bewoners kunnen oplossen. De gebiedscoöperatie helpt om de juiste vraag te formuleren en daarmee het gesprek aan te gaan met de overheid en investeerders. Deze drie partijen vinden zo samen specifieke plaats- en tijds- gebonden oplossingen in de wijk: duurzaam maatwerk. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan democratisering, stabiliteit, sociale cohesie en lokale werkgelegenheid.