Project
Idee

Gebiedsvraagbaak

Geplaatst op 21 november 2019, 08:36 uur

SAMEN met bewoners en bewonersiniaitieven en de Gemeente, sociale partners, zorgverzekeraars, zorgpartijen en softwareontwikkelaars willen wij graag de Gebiedsvraagbaak verder ontwikkelen en vormgeven. Hoe dat eruit ziet zijn we samen met meerdere mensen en organisaties aan het onderzoeken. 

 

De Gebiedsvraagbaak wordt integraal onderdeel van het Wijkplatform van Gebiedonline.

 

Wijkplatform
Op een wijkplatform kunnen buurtbewoners informatie vinden over elkaars initiatieven en activiteiten in de wijk. Maar waar kun je terecht om een persoonlijke vraag te stellen op het gebied van bijvoorbeeld zorg en gezondheid of maatschappelijke ondersteuning? 

Gebiedsvraagbaak
In de Vraagbaak kun je een vraag stellen, desgewenst anoniem. Vervolgens geven buurtbewoners en daarvoor speciaal opgeleide buurtbewoners antwoord op gestelde vragen. Een aantal van hen zijn georganiseerd in een ‘Vraagbaakteam’ dat de kwaliteit van de antwoorden bewaakt. Daarnaast ‘matcht’ de Vraagbaak met inhoud op het wijkplatform waardoor relevante suggesties kunnen worden gegeven. Er ontstaat een database van meest gestelde vragen en gegeven antwoorden of suggesties. 

Expertplatform
De speciaal opgeleide buurtbewoners kunnen vragen uit de Vraagbaak voorleggen aan professionals die verbonden zijn aan een Expertplatform. Ook het Expertplatform ‘matcht’ op inhoud zodat de weg naar een juist antwoord zo kort mogelijk is. 

De Gebiedsvraagbaak is een van de onderdelen van www.samenwerkingssoftware.nl

Onze wens is dat er nog meer mensen aanhaken bij de ontwikkeling van de Gebiedsvraagbaak.

Wil je ook meedenken of doen?

Stuur dan een email naar info@heartbeat31.nl

Illustration
 
Deel dit: