Project

Netwerk Eenzaamheid Zutphen (NEZ)

Geplaatst op 7 mei 2019, 16:16 uur

Netwerk van 28 instanties en burgerinitiatieven die met elkaar de visie delen dat hun maatschappelijke meerwaarde is: “Het genereren van verbinding voor jong en oud door zelf inclusief te zijn”
 

Toelichting

De onderlinge verbondenheid tussen de instanties van NEZ en de gevoelde urgentie zijn de basis voor het doorbreken van sociaal isolement. De werkwijze is om geheel open te staan voor wat er leeft in de wijk. Het netwerk neemt zo kleinschalige initiatieven op en zorgt dat de inwoners zelf aan het woord komen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van NEZ kunnen de kleinschalige initiatieven in hun kracht komen.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat Doorbreken sociaal isolement voor jong en oud.
Meerdere kleinschalige burgerinitiatieven in de wijk. Inwoners aan het woord !
Groter bereik aan mogelijkheden voor minder geld
Deel dit: