Project
Lopend

Berkel in de Stad

Geplaatst op 7 mei 2019, 16:06 uur

BIDS is een burgerinitiatief en staat voor Berkel in de Stad en voor een prettig klimaat - letterlijk en figuurlijk

Toelichting

Letterlijk
BIDS zal samen met centrumbewoners een visie geven op de wijk van de toekomst, het centrum van de toekomst en met elkaar gaan onderzoeken hoe deze stadswijk gas-t-vrij ingericht kan worden, ontgassen en verassen.
Vanwege de steeds meer opkomende Stadshitte gaat BIDS stads afkoeling zoeken via de Berkel, het regenwater gebruik en vergroening. Het stadscentrum heeft nu te weinig groen en weinig open water.
Met energie van het daglicht en energie uit stromend water, zoals het riool en de Berkel, gaat BIDS met de wijkbewoners plekken zoeken voor energie winst. Door de relatief grote bebouwingsdichtheid zal hier in samenwerking naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden.
 
Figuurlijk
De centrumbewoners gaan samen met BIDS meer leefbaarheid in de openbare ruimte zoeken, dat kan een stadspark langs de Berkel zijn, met biodiversiteit, schoon water en bodemvruchtbaarheid.
Een gezonde wijk is voor ieder essentieel: fijnstof verstikt, meer groen op de daken en langs de wanden verademt. Minder verharding, mogelijk smallere straten en anders parkeren.
Plekken creëren waar mensen activiteiten met elkaar kunnen verrichten, misschien een folly waar gezamenlijk gegeten kan worden in de buitenruimte, met groente in de directe omgeving verbouwd
 
BIDSwil dit graag doen met
·      stadsbewoners
·      stadsbezoekers
·      deskundigen en ondeskundigen
·      jongeren en ouderen
·      scholen
·      ondernemers
·      overheidslagen
·      en U

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Door de inwoners gemaakt ontwerp van het Berkelgebied in het centrum zodanig dat:
- de rivier meer actief deel uit maakt van de openbare ruimte
- Klimaatadaptatie is meegenomen in dat ontwerp
- de verhouding inwoners - bestuurders is ontwikkeld in de richting van overheidsparticipatie
Deel dit: