Project

Amsterdam Klimaatneutraal

Geplaatst op 8 april 2019, 09:56 uur

Onze stad moet ook in de toekomst leefbaar blijven voor iedereen die er woont, werkt of vakantie houdt. Het Programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 werkt daarom aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Amsterdam. Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt te houden moet de CO2-uitstoot verminderen. Ook Amsterdam moet haar steentje bijdragen. In 2050 moet de CO2-uitstoot 95% minder zijn vergeleken met de uitstoot in 1990. We werken voor eind 2019 verschillende routes uit voor de sectoren: gebouwen, verkeer, elektriciteit, industrie en haven. En voor de gemeente Amsterdam zelf.

Toelichting

In de Agenda Duurzaam Amsterdam (2015) staan de Amsterdamse doelstellingen voor 2020 opgenomen op het verminderen van het energieverbruik en de opwek van meer duurzame energie. Hiernaast heeft de gemeenteraad in 2016 een strategie vastgesteld naar een stad zonder aardgas.

Wat betekenen dergelijke beleidsdoelstellingen voor de uitvoering in de gebiedsontwikkeling? Denk aan inhoud: energieneutraal bouwen, EPC en BENG, warmtebronnen, stadsverwarming en andere warmtesystemen en de elektriciteitsinfra. Maar ook zeker aan belangrijke zaken als proces en instrumentarium: energiescenario’s voor een gebied, warmteplan en tender voor een duurzaam warmtesysteem. Kortom interessante waarschijnlijk voor velen nieuwe materie die inmiddels een vast onderdeel moet zijn van iedere gebiedsontwikkeling.

Eline Hoogendijk is gepokt en gemazeld in het stadmaken, de afgelopen 8 jaar bouwde zij ‘zachte’ stad in, op en rondom Zuidas en verbond er mensen, bedrijven en netwerken. Werkend aan de duurzaamheidsagenda voor Zuidas werd zij gegrepen door deze actuele thematiek.  Nu richt zij zich op de strategiebepaling, ruimtelijke vertaling en implementatie van de opgave op het gebied van de energietransitie in de ruimtelijke planvorming vanuit team duurzaamheid van R&D.

 

Doelgroep
Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat In de Amsterdamse gemeenteraad is het Klimaatinitiatief aangenomen waarin voor Amsterdam een doelstelling is opgenomen van 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en 95% in 2050.
Illustration
 
Deel dit: