Project

Uitnodiging - Pilot versterkte participatie bij projectontwikkeling 

Geplaatst op 26 juni 2024, 16:15 uur

Het betrekken van de omgeving bij project- en hernieuwingsprocessen kan zeer waardevol zijn. Het kan leiden tot groter draagvlak en minder weerstand, snellere realisatie en in veel gevallen ook tot betere plannen. Het kan ook bijdragen aan een gevoel van grotere en actievere betrokkenheid van bewoners.

Vaak wordt de participatie aan het einde van de planontwikkeling georganiseerd en daarmee worden mogelijk belangrijke kansen gemist. 

De pilot <i>versterkte participatie bij projectontwikkeling</i> is een exploratie naar de mogelijkheden van het in een zeer vroeg stadium betrekken van de omgeving bij de planontwikkeling. 

De pilot is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De pilot wordt begeleid door Floor Ziegler en Teun Gautier, die veel ervaring hebben met het betrekken van gemeenschappen bij beleidsvraagstukken, in het bijzonder bij ruimtelijke ordening en projectontwikkeling. Ze schreven er een boek over: Een wereld van gemeenschappen. 

De pilot start op 1 juli met het identificeren van gemeenten en projecten die mee willen doen in de pilot. We zoeken 2 tot 4 gemeenten die projecten in de pijplijn hebben waarmee versterkte participatie een verschil kan maken. Hierbij is het van belang dat het project nog in een zo vroeg mogelijk stadium zit waarbij er nog geen tender of dergelijke is uitgezet. De aanpak zal mogelijk per locatie verschillen en in nauwe samenspraak en met ondersteuning van Teun en Floor worden ontworpen en uitgevoerd. Met name bij het zoeken en betrekken van sleutelfiguren zullen zij kunnen helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teun Gautier: teun@zieglergautier.nl of 06-51542724.Lopend
Deel dit: