Tijs De Geyndt

Initiatiefnemer, Medewerker welzijnsorganisatie, Coördinator middenveld