Albert Leutscher

Mijn expertise

Ik heb jarenlange ervaring als projectontwikkelaar en beleidsmedewerker in zowel de zorg als werkgelegenheid. Vaak betrokken bij beleidsonwikkeling op die terreinen alsook bij het brede welzijnsterrein bij zowel gemeenten, zorgregio's als zorgkantoren. Specifieke deskundigheid op het gebied zorginnovatie, zorginkoop en fondsenwerving.


Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in zowel de geschiedenis als de ontwikkeling van Rotterdam, in de harde kant zoals de architectuur maar zeker niet minder in de zachte kant zoals kunst en cultuur, nieuwe (creatrieve) initiatieven en alles wat deze toch al mooie stad een beetke beter kan maken.

Mijn drijfveren

Ik wil graag mijn ervaring en expertise nuttig maken voor de stad waarin ik leef en waar ik me mee verbonden voel. En k wil daar voooral ook veel plezier aan beleven.

Mijn droomprojecten

Ik zoek geen opdrachtgevers. Ik ben met pensioen. Maar iedereen die van mijn kennis en kunde gebruik wil maken om nieuwe initiatieven van de ggrond te krijgen in Rotterdam mag me zeker benaderen.

Mijn mogelijkheden

Meedenker