Alfredo Rabansky

Creatief ondernemer, Social Designer, Kunstenaar
Mijn expertise

Vertalen van actuele maatschappelijke uitdagingen in creatieve oplossingen (onder andere kleurrijke vrijstaande objecten) waarbij mensen zich plezierig bij voelen.

Mijn drijfveren

Mijn drijfveer in mijn creatief werk is 'de mens'. Ieder mens doet er toe. Mijn werk heeft als doel op een kleurrijke wijze interactie tussen alle mensen te bevorderen.

Mijn droomprojecten

Stedelijke-, plaatselijke trefpuntprojecten waar mensen graag samenkomen. Tref- cq. rustpunten in (stads) parken of op centrale punten in de stad. Ik maak deze vrolijk, kleurrijk en 'places to be' in de openbare ruimte. Ik noem deze: TotemTreftpunten. Cirkels - kwadranten al of niet voorzien van banken. 


Binnen gelijkwaardigheid is niemand meer of minder dan de ander. De EqAllXClub biedt iedereen een gezicht. Omdat iedereen gezien wil worden toch?! 

Mijn mogelijkheden

Creatief leider in de totale oplevering van een Trefpunt project. Projectleiderschap (projectmanagement) in de totale realisatie van een project in samenwerking met. Co-creatie.

Relevante ervaring

Vakmanschap in werken met acrylverf op recyclebaar kunststof in een herkenbare beeldentaal. Projectmanagement - creatieve bron van ideeen - public relation - organisatie-management.