Hans van Meggelen

Initiatiefnemer, Sociaal ondernemer
Mijn expertise

Vanaf 2013 rijdt de gerestaureerde en aangepaste Amerikaanse schoolbus van DriveToConnect door Nederland om zoveel mogelijk mooie initiatieven in het licht te zetten die een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. DrivetoConnect is nu nog een Not For Profit Only organisatie waarbij het doel belangrijker is dan de winst. DriveToConnect werkt in opdracht van overheden, onderwijs, stichtingen en particulieren en heeft een heel goede band met SDG Nederland om de SDG's bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De slogan van DriveToConnect is "Verbindt Mensen en Mogelijkheden door kennis te delen" niet om te vertellen hoe het moet maar om te laten zien hoe het kan zodat de angsten in onze samenleving worden beteugeld . Want "Onwetendheid is de bron van onze Angsten" 

Mijn drijfveren

Meer samenwerking en support om de missie van DriveToConnect voort te zetten en de bus veilig op de weg te houden.

Mijn droomprojecten

Mensen in beweging brengen waardoor ze open gaan staan voor andere ideeën, meningen, oplossingen en voor elkaar. Een plaatje verteld meer dan duizend woorden en een dialoog opent oren en deuren. Mijn droomprojecten zijn dan ook gericht op het verminderen van spanningen, onrecht en eenzaamheid in onze samenleving. 

Mijn mogelijkheden

Ik ben op mijn best als er een goede afstemming is met een opdrachtgever en/of initiator die een maatschappelijk doel nastreeft. 

Relevante ervaring

Vanaf 2013 heb ik mensen uit alle lagen van onze samenleving mogen verwelkomen in de Amerikaanse schoolbus waardoor ik aan een pallet van mooie activiteiten heb mogen bijdragen een kleine greep hieruit volgt onder.  • Gesprekken in de bus met Antiliaanse jongeren over Wapenbezit en Talentontwikkeling

  • Ondersteuning van de PermanentBeta Rotterdam community

  • Voorlichtingscampagne voor het "Stadinitiatief"

  • Onderzoek en voorlichtingscampagne op bedrijventerreinen "Omgaan met Laaggeletterdheid"

  • Voorlichtingscampagne "Hoe gebruik je het patiënteportaal" voor diverse ziekenhuizen.

  • Informatiecampgne om wijkraden met de wijkbewoners in contact te brengen voor het opstellen van een breedgedragen wijkakkoord.

  • De samenwerking met Hoge School Rotterdam om mooie innovatieve initiatieven tijdens verschillende toertochten te vinden en te bezoeken.

  • De voorlichtingscampagne over de 17 OntwikkelingsDoelen in samenwerking met SDG Nederland, kent vele vormen en is geweldig om een bijdrage aan te mogen leveren.