Erik van Marissing

Onderzoeker
Mijn expertise

Ik ben stadsgeograaf, gepromoveerd op onderzoek naar bewonersparticipatie en sociale cohesie (2008) en doe onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Mijn onderzoek kenmerkt zich door een sterk praktijkgericht karakter in combinatie met een stevige wetenschappelijke basis. Belangrijke thema's zijn samenleven, jeugdoverlast, duurzaamheid en wonen. De laatste jaren is er in mijn opdrachten steeds meer aandacht gekomen voor het thema 'impact' en het meetbaar maken van resultaten en effecten van maatschappelijke initiatieven.


In mijn vrije tijd ben ik actief voor het Buurtterras Kattenbroek, als voorzitter van de Adviesraad Ambassadeurs Gezond Leven in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en als lid van de Programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht