Renske Wassink

Creatief ondernemer, Sociaal ondernemer, Social Designer
Mijn expertise

Ik begeef me graag op het snijvlak van creatie en projectmanagement. Ik geef graag leiding aan creatieve, complexe projecten. Ik houd overzicht, kan vooruit kijken. Ik ben goed in het ideale eindplaatje en de realistische mogelijkheden in balans houden en om een grote droom of een vaag idee in een praktisch plan om te zetten. 


Daarnaast ben ik een verbinder. Van mensen, maar ook van concepten. Ik zie waar de grote lijnen lopen en kan inschatten waar de bewegingsruimte ligt. Daar waar mensen op zichzelf aan mooie dingen werken, komt er vaak pas echt beweging in de zaak als mensen gaan samenwerken. Die verbindingen leggen, daar ben ik goed in. 


Als het gaat om de creativiteit, breng ik graag mijn muzikaliteit in. Ik ben opgeleid als musicus. Ik verwoord en verklank graag de ervaring van mensen. Dat is vaak een fijne voedingsbodem voor een gesprek waarin er ruimte is voor de diepere laag van het verhaal. 
Kortom: als je een project hebt waarin je iemand zoekt die mee kan in het proces van dromen, verbeelden, creëren, verbinden maar ook de vertaling kan maken naar praktische doelen, uitvoering, verantwoording, dan mag je mij bellen!


Als het echt om kennis gaat, dan weet ik na 14 jaar Hoger Onderwijs veel over curriculumontwikkeling en toetskwaliteit.
In mijn creatieve projecten heb ik veel kennis opgedaan over de dynamieken van contact in de publieke ruimte: welke factoren maken dat mensen wel of geen contact (durven of willen) aangaan in de publieke ruimte en wat is de impact als mensen dat wel doen?

Mijn drijfveren

Voor mij komt alles uiteindelijk uit op verbinding. Veel van wat er mis is in de wereld heeft te maken met een gebrek aan verbinding.
Verbinding tussen de consument en de producent en de omstandigheden waarin die - buiten beeld van de consument- werkt.
Verbinding tussen ouders en hun kinderen die leiding nodig hebben maar ook ruimte om hun eigen zelf te kunnen zijn.
Verbinding tussen leerkrachten die zich door verplichte programma's en targets heenworstelen en de kinderen in hun klas.
Verbinding tussen mensen die een kantoor delen, of een straat, een stad, een land.
Verbinding met onszelf en hoe we omgaan met de verwachtingen van de buitenwereld.


Kunnen ruimte scheppen om de verbinding te herstellen met onszelf en met elkaar?
Om vanuit die verbinding samen te zoeken naar de oplossingen voor de toekomst? Om te luisteren naar elkaars behoeftes zijn (we hebben het vaak over belangen, maar een belang is niets anders dan ruimte nodig hebben om in een behoefte te voorzien) en met creativiteit te ontdekken hoe we in onze wederzijds behoeftes kunnen voorzien.


Ik zet hier graag mijn creativiteit, mijn vermogen om te kijken, te luisteren en te verbeelden én mijn organisatietalent voor in.


 


 


 


 

Mijn droomprojecten

Projecten die te maken hebben met sociale cohoesie, in wijken en steden, maar ook in organisaties.
Of zelfs op hoger niveau, bijvoorbeeld in het organiseren en faciliteren van burgerberaden. Of het verbinden van consumenten en producenten.

Mijn mogelijkheden

Ik vind het leuk om in een team te werken met anderen. Hoe diverser hoe beter. Ik kan de rol van projectleider op me nemen, maar doe het ook goed in de ondersteunende rol. Het schakelen tussen maken, verbinden en organiseren vind ik leuk.


Ik ben ca. 2 dagen in de week beschikbaar.

Relevante ervaring

Ik heb 14 jaar gewerkt in het Hoger Kunstonderwijs. Ik was daar opleidingshoofd en onderwijsadviseur. Ik heb ervaring met langlopende, complexe projecten (curriculumontwikkeling, visiebepaling) waarbij verschillende belangen met elkaar afgewogen moesten worden. Ik heb daar geleerd om systeemdenken te combineren met werken met mensen. Want complexe uitdagingen kun je alleen op systeemniveau de baas, maar op elke laag van dat systeem heb je toch te maken met mensen van vlees en bloed. Het grote plaatje in beeld houden en tegelijkertijd op individueel niveau verbinding maken met wat mensen persoonlijk in beweging brengt, dat vind ik leuk.Ik heb ruime ervaring met het geven van trainingen en intervisie op het gebied van didactiek en toetskwaliteit.Naast deze parttime baan ben ik altijd actief gebleven als musicus. In eerste instantie vooral als songwriter en performer. In 2020 startte ik samen met antropologe Sylvia Mannaerts Project IJsbrekers: een transdisciplinair onderzoeksproject naar de vraag: hoe kun je kunst inzetten om de drempel naar spontaan contact in de publieke ruimte duurzaam te verlagen?
Oftewel: hoe kunnen we met kunst het ijs breken tussen mensen op straat die anders aan elkaar voorbij zouden gaan? Een jaar lang reisden we door de Rotterdamse wijk IJsselmonde en nodigden daar willekeurieg voorbijgangers uit om onze kunstinstllatie in te stappen en daar op fantasiereis te gaan met zomaar iemand anders uit de wijk. Bijna 400 mensen hebben aan zo'n ontmoeting meegedaan. Van elke ontmoeting schreven mijn collega songwriters en ik een muzikaal portret, dat we als souvenir opstuurden aan de deelnemers. De bevindingen van ons onderzoek hebben we verwerkt in de IJsbrekers Toolkit: een online publicatie waarin we de wetenschappelijke kennisbasis, de opgedane praktijkinzichten en een creatief stappenplan delen met iedereen die in zijn of haar omgeving het ijs wil breken.
Voor een impressie van het project, vind je hier een leuke aftermovie van onze aanwezigheid op de Floriade Expo: https://www.youtube.com/watch?v=K7o-QxLTjVE
De toollkit download je hier: https://ijsbrekers.online/werkplaatsIn dit project kon ik al mijn vaardigheden kwijt: het verbinden in het samenwerken met bewoners van IJsselmonde, samen een concept ontwikkelen voor de installatie en het begeleiden van de ontmoetingen als 'reisleider'. Het creatieve in het ontwerpen van de installatie en het maken van de portretten. Analyseren en structureren in het schrijven van een toolkit die begrijpelijk is voor iedereen en ook leuk omte lezen. En tot slot het organisatorische in de projectplanning, aansturing van het team, fondsenwerving, verantwoording, etc.Tot slot heb ik ervaring op het podium, zowel als artiest als in de rol van theatermaker. Ik zet die ervaring ook graag in om verfrissende vormen te presenteren voor bijv. een inspraakavond.