Owen Vergeer

Aandachtschenker, Samenbrenger
Mijn expertise

Werkzaam aan mijn droomproject Elkaar zien (zie hieronder) en beroepsmatig grafisch werkzaam (dtp).

Mijn drijfveren

Mijn drijfveren zijn gericht op aandacht voor de ander, de ander daarwerkelijk horen en zien, en een betere samenleving.

Mijn droomprojecten

De mooiste samenleving is een samenleving waarbij mensen elkaar zien en (leren) kennen.

Met mijn droomproject Elkaar zien wil ik als online vindplaats voor zinvolle ontmoetingen de georganiseerde activiteiten op één plek tonen, waarbij actuele thema’s onderwerp van gesprek zijn en de ontmoeting een centrale plek inneemt. 
Denk aan gesprekken op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid, eenzaamheid, filosofie, gezondheid, inclusie, religie, samen koken/eten, spiritualiteit, zingeving enz.

Als vindplaats wil ik de ontmoeting stimuleren en bijdragen aan ons gevoel van welbevinden.

Op dit moment op zoek naar partners en financiën om het platform te realiseren.

Mijn mogelijkheden

Met Elkaar zien wil ik de georganiseerde activiteiten in Nederland beter vindbaar te maken.
Hierdoor zullen de mensen die op zoek zijn naar ontmoeting met een goed gesprek de georganiseerde activiteiten beten vinden en zullen tevens de maatschappelijk betrokken organisaties ondersteund worden op het vlak van vindbaarheid en vindbereik.

Relevante ervaring

Vrijwilligerswerk, mijn gesprekken met organisaties uit het sociale domein.

Projecten uitgevoerd door Owen