Marisa Beretta

Initiatiefnemer, Creatief ondernemer, Sociaal ondernemer
Mijn expertise

Van oorsprong journalistiek fotograaf. (sinds 1997)


Vanuit een mijn opleiding als docent tekenen eerstegraads en ervaring als fotograaf in maatschappelijke projecten heb ik een neus ontwikkeld om projecten op te zetten en succesvol uit te voeren vanuit de kunst met bewoners. Door alle ervaringen te verbinden en  kansen te zien om mijn netwerk breed in te zetten werk ik met verschillende partijen in onderwijs en welzijn samen om vanuit de kunst de wereld en de mens mooier te maken.

Mijn drijfveren

Vanuit de drive om van toegevoegde waarde te zijn in combinatie met mijn lesbevoegdheid ben ik vanuit de fotografie kunstprojecten gaan ontwikkelen met een behoefte om de wereld mooier te maken in alle opzichten. Eerst in het project www.DubbelBelicht.nl en van daaruit is www.StichtingKapsalon.nl ontsproten. Vanuit de kunst leggen we de verbinding en maken samen met bewoners de wereld en onszelf mooier.


Hiernaast heb ik als burger met andere bewoners de Initiatiegroep StadsparkKoepelkathedraal opgericht. Dit is aangenomen door de Gemeente Haarlem als burgerinitiatief. Dit proces zit nog steeds in de ontwerpfase. Wij als initiatiefnemers zijn vooralsnog buiten spel gezet en zijn op dit moment bezig weer meegnomen te worden in het proces.

Mijn droomprojecten

Vanuit fotografie projecten ontwikkelen waarin de deelnemers zichzelf ontwikkelt en zo meer te weten komt over zichzelf, de omgeving en de ander. Hierbij gebruik ik de camera als bindmiddel.


Ontwikkelen van kunstprojecten samen met bewoners.


Ook voor het vastleggen van dit soort trajecten mogen opdrachtgevers mij bellen.

Mijn mogelijkheden

Fotograaf


Projectleider ten aanzien van fotografieprojecten zoals Dubbelbelicht, Kinderpersbureau/buurtpersbureau


als Artistiek leider van Stichting Kapsalon om met inzet van mijn netwerk de Stichting als kapstok te gebruiken voor concrete projecten en ideeen die derden willen uitvoeren en kunnen inbrengen als het binnen de doelstelling van de Stichting ligt en er een klik is.

Relevante ervaring

Vanuit mijn journalsitieke ervaring, weten hoe vanuit beeld depers te bereiken, wat er nodig is voor sterk beeld. Wat de persmomenten zijn. Ontwikkelen en uitvoeren www.dubbelbelicht.nl  een intergenerationeel fotoproject waarbij jong en oud met een camera op expeditie gaat in de wijk en zo elkaar en de omgeving beter leren kennen.


Bedenken en totale organisatie van de kunstroute 'Het Ongeziene gezien' vanuit Stichting kapsalon. Binnen het thema werden door bewoners onder begeleiding van 6 kunstenaars in samenwerking met partners in onderwijs en welzijn kunst gemaakt dat te zien is geweest in een kunstroute in de openbare ruimte. Opdracht aan de kunstenaars was om binnen het thema een raamwerk te ontwikkelen waarin de bewoners hun eigen kunst maakten. Dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat de kunstenaars een eigen kunstwerk maken met wat de bewoners inbrengen. Ik weet daardoor wat nodig is in dit proces, waar de grenzen liggen van wat mogelijk is met minimale middelen, waar kansen tot samenwerken liggen met partners in de wijk.


Tijdens het proces als initiatiefnemer van het Stadspark, gestart in 2016 ben ik veel te weten gekomen over de beleidsprocessen in ieder geval binnen de Gemeente Haarlem.