Petra Brekelmans

Initiatiefnemer, Sociaal ondernemer, Social Designer, trekker burger/overheidsparticipatie
Mijn expertise

In 2012 werkte ik een reddingsplan uit op basis van participatie om de zwaar verwaarloosde 17e eeuwse 'Buitenplaats Ockenburgh' in Den Haag te herbestemmen. Deze plek werd 'economisch onrendabel vastgoed. Vrijwilligers, professionals, leerlingen, studenten, fondsen, donateurs, sponsoren en lokale overheid bundelden hun krachten. De buurt nam het eigendom over en zorgden voor restauratie, verbouwing en activiteiten, waardoor het een fijne kern werd in een snel veranderende verstedelijkte omgeving. Activeren van mensen creëert harmonie in de gemeenschap. Er is meer te verdienen dan geld..
https://www.youtube.com/watch?v=2OaQNQQdjPw


www.villaockenburgh.nl/stichting


In 2009 rolde ik in Den Haag, in samenwerking met wethouder Karsten Klein en buurtbewoners, het 1e Buurthuis van de Toekomst uit. Het herbenutten van leegstaande voetbalkantines tot multi-bruikbare gemeenschapsruimten. Kon, niet, mocht niet, maar werkt toch al ruim 10 jaar heel goed. Het activeert en verbindt de gemeenschap en brengt een gezamenlijke trots als gevolg. Activiteitencentrum The Hungry Mind in Den Haag/Loosduinen:


www.thehungrymind.nl

Mijn drijfveren

Mensen activeren en in hun kracht zetten doet wonderen, voor een mens en zijn leefomgeving
Samen talenten en krachten bundelen zorgt voor gezamenlijke trots en eenheid
Grote steden, zoals de sterk gesegregeerde stad  Den Haag kan wel een flinke dosis eenheid en verbroedering gebruiken. We hebben met vereende krachten laten zien wat dat oplevert in een stad!
In de afgelopen 13 jaar heb ik samen met de gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland, profs, fondsen en bewoners (jong en oud) de sleutel weten te vinden naar hoe krachtenbundeling succesvol werkt.

Mijn droomprojecten

- Herbestemming van leegstaand en onverkoopbaar vastgoed


- Herbestemming van kantoren naar sociale leer/werk/woon projecten die jong en oud verbinden


- Promoten van participatie projecten


- Training/workshop geven over burger/overheids-participatie-aanpak en hoe werk je met vrijwilligers 


- Fondsenwerving ideële projecten waarbij burgerparticipatie een rol speelt


https://planpb.nl/


 

Mijn mogelijkheden

Project-leider/team-speler


Ik ben een zelf-gemotiveerd en zelf-gedreven persoonlijkheid, maar werk ook graag in een team. 


Ik hou ervan om onmogelijkheden om te buigen naar mogelijkheden


In een project zet ik mijn ervaring en kennis in om een gezamenlijk project te verwezenlijken.


Fondsenwerver

Relevante ervaring

Projectleider


- Stichting https://www.thehungrymind.nl/The Hungry Mind 2009-2012


- Stichting https://villaockenburgh.nl/stichting/tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh 2012-2021 (tevens voorzitter)


Integer


Helicopter functie (kijkend naar de "mm en de km")


Fondsenwerver herbestemming Buitenplaats Ockenburgh >€2.000.000 geworven


Spelverdeler en ik versta de kunst van delegeren


Coach: Motiverend Mensen-mens/Vertrouwenspersoon


Ondernemend, idealistisch denkend - zonder de financiële haalbaarheid uit het oog te verliezen