Stadmaker

Nicole Maarsen

Ik zet een ontwikkelende belegger op die zich specifiek richt op wijkverbetering, community building en aanpassingen in de relatie huurders verhuurders om inclusiever en socialer te verhuren.