Michou - Nanon de Bruijn

Creatief ondernemer
Mijn expertise

Michou Nanon de Bruijn is Senior Ontwerpster bij Studio Makkink & Bey. In samenwerkingsverband met het ontwerpteam werkt zij sinds 2008 binnen verschillende domeinen van de toegepaste kunst, waarbij het spanningsveld tussen het private en publieke domein onderzocht wordt. Kritisch onderzoek is leidend bij vraagstukken over de openbare ruimte, stedenbouw, architectuur, tentoonstellingsvormgeving, interieur- en productontwerp.


https://stimuleringsfonds.nl/nl/toekenningen/verbouwen_in_dialoog/4819/


Een ontwerp begint bij het ontleden van het vraagstuk, waarna bestaande elementen opnieuw benoemd en verenigd worden in één verhaal. Het is van belang om wanorde, twijfel en experiment toe te laten. De mogelijkheden die hieruit voortkomen, worden gebruikt in het eindontwerp.


Een belangrijk aspect in het werk van Studio Makkink & Bey is dat het proces van het ontwerpen zelf tot eindproduct verheven wordt. Het is geen afgerond geheel, een ontwerp blijft in ontwikkeling. Het product kan blijven veranderen door invloeden en input van buitenaf, bijvoorbeeld een betrokken buurtbewoner of een ambachtelijke expert. Ontwerpers zijn ontdekkingsreizigers die uit nieuwsgierigheid rondreizen of met een opdracht op reis worden gestuurd om te onderzoeken, vragen te stellen en verbanden te leggen.


Sinds 2011 is ze als docent verbonden aan de Master opleiding Inside (Interieurarchitectuur) aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.