Anna-Richt Hannema

Initiatiefnemer
Mijn expertise

Ik ben bedreven in het verbinden van werelden van overheid, markt en bewoners. Dit breng ik tot uiting in initiatieven/projecten die de leefomgeving ten goede komen. Dat is nodig omdat onder invloed van woningbouw en auto-matisme (de vanzelfsprekende positie van de auto in de openbare ruimte) de ruimte voor ontmoeting, spel, schone lucht en groen onder druk staat. Mijn expertise zit op het snijvlak van communicatie, gedrag en transitie. Ik richt me op de tussenruimte van markt, overheid en bewoners omdat dáár de innovatie en impact kan plaatsvinden. Geen van deze partijen kan complexe stadsproblematiek immers alleen oplossen.


Dit breng ik tot uiting in het bewonersinitiatief ‘e-autodelen voor en door bewoners’ waarin we (als bewoners) met elkaar een participatief, duurzaam en inclusief e-autodeelconcept hebben ontwikkeld, als middel om de leefomgeving te verbeteren. In een pilotproject met partner Spaarnelanden (iZoof Car Sharing) is een proven concept ontwikkeld, dat sinds 2020 klaar is voor opschaling.
 
Met Yvonne Haneman en Brigitte Kool werk ik aan het initiatief Wijklab Haarlem-Noord. Dit is een leer- en experimenteeromgeving waarin we markt, overheid en bewoners tot samenwerking brengen op (buurt)thema’s als mobiliteit, zorg, groen en wonen, met als doel om bewoners meer invloed te geven over hun leefomgeving. Onder deze vlag zijn we partner in het participatieproces rondom de locatie Orionweg400 in Haarlem, en ondersteunen we de herbouw van het Posthuis, een centrale ontmoetingsplek in de wijk.


Bewonersinitiatief E-autodelen voor en door bewoners
https://haarlem.onsbuurtschap.nl

Pilotproject iZoof Car Sharing
https://publicdrive-izoof.com/carsharing


WijkLab Haarlem-Noord
https://wijklabhaarlemnoord.nl
 
Participatieproces Haarlem-Noord
https://www.orion400.nl
 

Mijn drijfveren

Mijn drijfveer is een wereld waarin we zorgzaam zijn voor de aarde en elkaar. Waarin we initiatief nemen in onze (leef)omgeving, en verantwoordelijkheid dragen. Dat vraagt om bewustzijn dat ‘het ander kan’ (en moet), en persoonlijk leiderschap om voor het duurzame alternatief te kiezen, dat op de korte termijn vaak voelt als ongemakkelijk of lastig. Het is inherent aan het veranderen van onze ingesleten gewoontes en routines. En dat geldt voor alle spelers in deze samenleving: overheid, markt en bewoners.