Marko Fehres

Sociaal ondernemer, Cultuurmakelaar
Mijn expertise

Op het moment ben ik Kwartiermaker Cultuur in de Haagse vinexwijk Wateringse Veld. Door met cultuur reuring te brengen in deze wijk - en talent aan te boren - wordt deze wijk zeer verlevendigd. 


Voorheen heb ik in het Regentessekwartier mede Het Cultuurkwartier opgericht. Het is een vorm van branding door gemeenschappelijke factoren onder één noemer te brengen en dit met verve uit te stralen. De wijk knapt er van op.


Met theater op straat en op scholen kun je veel losmaken. Ik werk daarin samen met Theater In Feite. Met mijn achtergrond als opbouwwerker heb ik ervaren dat cultuur als middel uitstekend werkt om zaken bespreekbaar te maken en mensen in beweging te brengen.

Mijn drijfveren

Zie mijn website www.buurtactief.nl en mijn LinkedIn profiel 

Mijn droomprojecten

Er zijn vele droomprojecten die wakker gekust moeten worden:


Wijkwens. Het honoreren van lang gekoesterde wensen van bewoners en vrijwilligers in het zonnetje zetten.


De beweging. Met elkaar in de wijk op pad, de afstand doet niet ter zake. Als buurtbewoners samen wandelen of hardlopen. Goed voor de gezondheid en het nabuurschap.


Meeleefstraten. Vrijwilligers die een klein lief en leed potje beheren voor hun straat. Stil staan bij een vrolijke of droeve aangelegenheid. Het gevoel je staat er niet alleen voor.


Groen moet je doen. Een scala aan groenprojecten die burgerschap vergroten en de wijk opfleuren. Een plant voor een stoeptegel. Gratis bloembakken. Een voortuintjeskeuring.


Beste burenactie. Een caravan met een terras op straat. Voor elkaar soep koken. Wijkthema's aansnijden. Met elkaar kennismaken. 's Avonds de vuurkorf aan.


De sprookjesjutter. Een voorstelling van 20 minuten op straat. Sprookjes met wijkthema's er in verwerkt. Een speelse manier om zaken bespreekbaar te maken.


Cultuurmakelaar. Een serie workshops voor alle leeftijden. Schilderen, DJ-en, theater, boetseren, rappen, gedichten schrijven, dansen, vloggen. Verken je competenties.  

Mijn mogelijkheden

Ik organiseer dat.

Relevante ervaring

Vrij uitgebreid. Zie mijn LinkedIn profiel