Jan Appel

Lid Wijkraad Amsterdamsebuurten
Mijn expertise

Lid van de Wijkraad Amsterdamsebuurten.


Coordinator vanaf 2017 van de bewonerswerkgroep Esplanade.


Deelnemer, namens de Wijkraad, aan de Alliantie Oostpoort.


Wijkambassadeur Spaarnelanden.

Mijn drijfveren

Verbinden en biodiversiteit.