Thérésa Oost

Initiatiefnemer, Sociaal ondernemer, Mensa Frisdenker
Mijn expertise

• Verteller: Thérésa kan goed communiceren. Anderen laten zich door haar verhaal meeslepen.
• Inspirator: Ze heeft een aanstekelijk enthousiasme. Anderen krijgen er door haar ook zin in.
• Motivator: Zij voelt wat mensen nodig hebben. Anderen geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen.


Van mij mag je verwachten dat ik flexibel, consciëntieus, loyaal en open ben. Daarbij toon ik doorzettingsvermogen, lef/durf, onafhankelijkhed, assertiviteit en verantwoordelijkheid.

Mijn drijfveren

Ik ben positief, onafhankelijk, kan af en toe wel zeer individualistisch zijn en leef vrij in het hier en nu. Ik maak altijd mijn eigen keuzes, ook als deze indruisen tegen de maatschappelijke norm.


De belangrijkste drijfveer voor mij is het opdoen van nieuwe ervaringen. Het leven mag niet saai zijn. Ik houd ervan om te leren en te groeien, waarbij objectieve feiten, context en innovatief denken een grote rol spelen. Ik zoek inzicht en waarheid.


Daarnaast heb ik een sterke focus op de mens. Hierbij houd ik consciëntieus de belangen van de mens èn van de omgeving in het oog.

Relevante ervaring

Na mijn studies Personeel & Arbeid en Bedrijfskunde aan de Hogeschool Leeuwarden, werkte ik bij ROC Noorderpoortcollege, FrieslandCampina, Zorgpartners Friesland (Cure and Care) en Veiligheidsregio Friesland (GGD, JGZ en CJG). Ik ben daarbij gewend om te rapporteren aan bestuurders, managers en directeuren en om een spilfunctie te vervullen. In totaal beslaat dit meer dan twintig jaar ervaring als dienstverlener.


Ik was ruim twee jaar lang mantelzorger voor Richard die mei 2016 de diagnose spierziekte ALS kreeg en november 2018 aan de gevolgen van deze ziekte overleed. Vrijwillig ben ik nog steeds actief als lid van de Patiëntenadviesraad.


Verbind als zelfstandig ondernemer innovaties op het gebied van talentontwikkeling, transities en leiderschap met filosofie. Draag pro bono graag bij aan maatschappelijke thema’s in de rol van bestuurslid Stichting Straat(H)ouder, Mensa Frisdenker en bestuurslid Mensa Fonds.

Organisaties waaraan Thérésa verbonden is
Projecten uitgevoerd door Thérésa
Projecten waarvoor Thérésa contactpersoon is