Esther Korteweg

Initiatiefnemer
Mijn expertise

Ik heb een breed netwerk, brede kennis en ervaring op het gebied van participtie, verbinding en inclusie.


Ik houd van pionieren en weet ik versichllende werelden (o.m. burgers, overheid, bedrijfleven) goed met elkaar te verbinden.

Mijn drijfveren

Ik geloof in een wereld waar iedereen er toe doet en ben er van overtuigd dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan en wil leveren. Hier draag ik graag mijn steentje an bij


 


 

Mijn mogelijkheden

aanjager, verbinder, pionier, kwartiermaker, adviseur, coachend meewerker, projectleider

Relevante ervaring

Meest recent: Teamleider BUUV de Sociale Marktplaats van Haarlem 


Ik heb met veel plezier en betrokkenheid sturing mogen geven aan diverse projecten die als gemene noemer hebben dat ze gericht zijn op het hervinden van eigen regie, participatie en verbinding; van jong tot oud, van nieuwkomer tot geboren Nederlander en van de ‘softe sector’ tot het bedrijfsleven. Ik ben sterk in het bij elkaar brengen van verschillende belangen en werelden en ga complexe situaties niet uit de weg.


Thema’s waar ik mij graag aan verbind: transformatie sociale domein, inclusie, verbinding, eigen regie, participatie, empowerment, burgerkracht, toegankelijkheid, zelfredzaamheid, sociale activering, re-integratie, maatschappelijk betrokken ondernemen, inzet ervaringsdeskundigheid


Ervaring binnen de volgende sectoren en het leggen van onderlinge verbindingen:
- Gemeentelijke overheid
- Zorg & Welzijn
- Zakelijke dienstverlening
- Jeugdhulpverlening


Affiniteit en ervaring met veel verschillende doelgroepen (zoverre je mensen al in één hokje kan vangen):
- Statushouders en mensen met een niet westerse achtergrond
- Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt
- Gezinnen, kinderen, jongeren, ouders
- Mensen met een fysieke beperking
- Mensen met een psychiatrische achtergrond
- Werknemers (overheid en zakelijke dienstverlening) met werk gerelateerde ontwikkelvragen
- Allerhande burgers; Berokken/ eenzaam/ actief...