Brigitte Kool

Mijn expertise

Ik heb een breed netwerk, gedegen kennis van gebiedsontwikkeling (financieel en procesmatig) en het creëeren van broedplaatsen. Mijn expertise ligt in het verbinden van visies, doelstellingen en het benutten van concrete kansen. Door mijn overheidservaring snap ik de processen en weet ik mijn weg goed te vinden binnen de overheid. Daarnaast spreek ik de taal van bestuur, van bewoners en ondernemers en verbind dat met elkaar. Ik droom en denk buiten de lijntjes, ben een sterke verbinder en geef mensen het gevoel van betrokkenheid.  In Haarlem heb mijn energie ingezet voor oa; sociale activiteiten in de wijk, promoten van deel-initiatieven, co-creatie voor een circulair beleidsplan met gemeente, zichtbaarheid van duurzame ondernemers met de Groene Stoel, placemaking op de Haarlemmer Kweektuin, oprichten circulair netwerk, beheer van stadmakers-app groep en het initieren van events, het vergroenen van schoolplein met educatieve tools. 

Mijn drijfveren

Ik geloof in een wereld waar meer balans mogelijk is en waar we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en ons leven. In wat we doen, wie en wat we liefhebben, waar we gelukkig van worden, wat we delen, wat we gebruiken en hoe we leven. Ik houd van vernieuwing en positieve verbetering, ook als dat betekend dat ik zelf op bepaalde vlakken een stap terug moet doen of moet inleveren. 


Met mijn werk hoop ik te bereiken dat een ieder haar of zijn kansen en talenten en potentieel ontdekt en benut. En dat wat we doen een positieve bijdrage levert aan onze omgeving, de mensen waarmee we direct of indirect werken en leven en aan onze planeet. 

Mijn droomprojecten

Vastgelopen processen in een kansrijk gebied (dat laatste zie ik vaak wel en anderen soms niet meer)


Aanjagen en pionieren (ik houd van kick-starten, iets nieuws, iets wat nog niet is, voor routine en beheer moet je mij niet hebben)


Modereren en uitvragen van verschillende belangen en wensen.


Ik loop warm voor innovatie, circulaire en duurzame ambities en het verbinden van (voor t oog) verschillende doelen, plekken, mensen en kansen. 


Ik vind het niet erg als het een beetje schuurt. Ik kleur graag buiten de lijntjes, daag uit om een iets grotere ambitie neer te zetten en help je ook om dat te presenteren en te argumenteren. Als iets de moeite waard is, een kans die echt wat op gaat leveren, dan heb je aan mij een positieve pitbull. 


 

Mijn mogelijkheden

aanjager, projecttrekker, kwartiermaker, meewerkend voorvrouw


organiseren, adviseren, opzetten, verbinden, coachend meewerken

Relevante ervaring

Actief in "Anders Werken" proces met gem Haarlem en aanjager in de wijk Zuid-West (mbv stimuleringsfonds creatieve industrie)


Oprichter circulaire broedplaats Kweekcafe 


Werkzaam als verbinder voor innovatie-financieringsfonds Meermaker in Bollenstreek en mede-opstarter van circulaire ambachtenhub


Spinner voor Cirkelstad (verbinden circulaire vragen en ambities van ondernemers en organisaties)


Koppelen ondernemers aan onderwijsprojecten en bijdrage regionaal platform voor presentatie van leerlingen.