Lejla Kalkan

Amsterdammer, Verbinder, Initiator
Mijn expertise

Project- en programmamanagent; Oplossingen en mogelijkheden zien en benutten; Onderzoek; Verbinding vinden en leggen; Verbanden zien en maken; Partnerschappen initiëren; Politiek; Internationale betrekkingen; Diplomatie; Federalisme.


Studie: politicologie en bestuurskunde. 


 

Mijn drijfveren

Helpen om een stem te geven aan ieder individu ongeacht welke indentiteiten iemand heeft want we hebben allemaal unieke talenten en kennis. Die unieke kennis en kunde verbinden voor het vergroten van maatschappelijke waardecreatie en het dichten van verschillende kloven en doorbreken van bubbels. Een meer verbonden stad creeëren, want Amsterdam, dat zijn wij.

Relevante ervaring

Aanjager van verschillende programma’s en projecten; Internationale partnerschappen met andere overheden, NGOs, diplomatieke posten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.