Maarten Rector

Initiatiefnemer
Mijn expertise

DoorDacht Doen faciliteert en ondersteunt hoe we in steden (leren) omgaan met initiatief en elkaars meningen en wensen. Ook ondersteun ik maatschappelijke initiatieven en initiatiefnemers in brede zin. Dit doe ik vanuit mijn ervaringen in de non-profit en het onderwijs.


Dit doe ik door:  • ontmoeting en verbinding te faciliteren in online en offline themabijeenkomsten, broedplaatsen, dialoog en gesprek;

  • leerwerkvormen te organiseren waarbij het samenwerken en leren samenwerken centraal staat;

  • door maatschappelijke initiatieven, gemeenten en organisaties te ondersteunen met meedenkkracht, gesprek en bijvoorbeeld inventarisaties.

  • En Voor het (leren) meedoen (participeren) van kinderen en jongeren help ik het onderwijs (PO tot HBO) en organisaties met burgerschapsvorming en dialoog in school, buurt en stad. 


De naam DoorDacht Doen geeft goed weer hoe ik werk, Hierbij staan de drie hoofletters D in de naam staan voor mijn 3D blik (het van alle kanten bekijken), als voor het Dromen, Denken en Doen, ze zijn allen belangrijk.


Opdrachtgevers: ABC Amersfoort Kruiskamp, A&O fonds Gemeenten, Bewoners033, Buurtterras Kattenbroek, Gemeente Amersfoort en andere gemeenten, Gemeente Amersfoort, Gerb&, Grondwerk, Indebuurt033, Jude Catering, LSA bewoners, Movisie, Informeel Netwerk Inburgering Amersfoort, Samen op de Heuvelrug, SmwN, StadsLAB033, Vrijwilligerscentrale Huizen


Initiatieven: # Stadskrachtacademie (Amersfoort) # Impact Coalitie Amersfoort # Kinderwijkdialogen Amersfoort # Burgerschap & burgerschapsvorming (Linkedingroep, 1950+ leden)

Mijn drijfveren

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland, waar je ook vandaan komt en hoe jong of oud je bent jezelf kunt laten horen, je gehoord wordt en mogelijkheden krijgt mee te doen en initiatieven te nemen. Hiervoor werk ik in verschillende combinaties samen met bewonersinitiatief, (sociaal)ondernemers, het sociaal domein, onderwijs en (lokale) overheden.

Waarom wil ik anderen helpen?
Het geeft me energie om op creatieve wijze ideeën en partijen - leerlingen, onderwijzers. (bewoners)initiatieven, professionals en overheden - met elkaar te verbinden en het leren van en met elkaar te faciliteren.
Mijn aanbod
Ik heb door de jaren veel kennis op gedaan over sociaal-maatschappelijke thema's, democratisering, participatie, diversiteit en het speelveld tussen bewoners(initiatieven), het stadhuis (en het gezamenlijk leren over deze thema's). Naast mijn brede kijk ben ik sterk als het gaat om meedenkkracht, kritische vragen stellen en verbindingen zien tussen mensen en kennis.

Graag zet ik mijn kwaliteiten in om bewoners(initiatieven) een stapje verder te helpen. Zie hiervoor ook Stadskrachtacademie Amersfoort.
Mijn thema's
sociale cohesie