Stadmaker

Maarten Rector

Initiatiefnemer
Mijn expertise

Vanuit DoorDacht Doen faciliteer en ondersteun ik hoe we in steden omgaan met initiatief en elkaars meningen en wensen.


Dit doe ik door ontmoeting en verbinding te faciliteren in online en offline themabijeenkomsten, broedplaatsen, dialoog en gesprek. En door leerwerkvormen te organiseren waarbij het samenwerken en leren samenwerken centraal staat. Het (leren) meedoen (participeren) van kinderen en jongeren hoort hier voor mij ook onlosmakelijk bij. Daarvoor help ik het onderwijs (PO tot HBO) en organisaties met burgerschapsvorming in school, buurt en stad. Tot slot ondersteun ik maatschappelijke initiatieven, gemeenten en organisaties met meedenkkracht, gesprek en bijvoorbeeld inventarisaties.


De naam DoorDacht Doen geeft goed weer hoe ik werk, Hierbij staan de drie hoofletters D in de naam staan voor mijn 3D blik (het van alle kanten bekijken), als voor het Dromen, Denken en Doen, ze zijn allen belangrijk.


Vanuit mijn visie op kennis en samen leren en werken werk ik aan Sustainable Development Goal 17: ‘partnerschap om doelstellingen te bereiken.’ In de praktijk ben ik bezig met verschillende van de SDG’s, in het bijzonder doel 4 en doel 16 Verschillende van deze thema’s komen ook terug in de monitor Brede Welvaart.


Opdrachtgevers


Opdrachtgevers: ABC Amersfoort Kruiskamp, A&O fonds Gemeenten, Bewoners033, Gemeente Amersfoort, Gerb&, Grondwerk, Indebuurt033, Jude Catering, LSA bewoners, Movisie, Informeel Netwerk Inburgering Amersfoort, Samen op de Heuvelrug, SmwN, StadsLAB033, Vrijwilligerscentrale Huizen


Georganiseerde bijeenkomsten / gegeven workshops


# Workshop VNG Summerschool Democratie 2019 # Presentatie Werkatelier burgerinitiatieven, met LSA (Uitvoeringsautoriteit A&O fonds Gemeenten) # Tussen Wil en wet 2018, organiseren 2 workshops (Movisie), bijeenkomst over burgerparticipatie in Huizen voor inwoners, ambtenaren en raadsleden, etc.


Voorbeeld verslaglegging: Rapport Ervaringen met bestuurlijke ontwikkeling in de gemeente Amersfoort (2017).


Initiatieven


# Stadskrachtacademie (Amersfoort) # Platform SO Amersfoort

Mijn drijfveren

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland, waar je ook vandaan komt en hoe jong of oud je bent jezelf kunt laten horen, je gehoord wordt en mogelijkheden krijgt mee te doen en initiatieven te nemen. Hiervoor werk ik in verschillende combinaties samen met bewonersinitiatief, (sociaal)ondernemers, het sociaal domein, onderwijs en (lokale) overheden.

Waarom wil ik anderen helpen?
Het geeft me energie om op creatieve wijze ideeën en partijen - leerlingen, onderwijzers. (bewoners)initiatieven, professionals en overheden - met elkaar te verbinden en het leren van en met elkaar te faciliteren.
Mijn aanbod
Ik heb door de jaren veel kennis op gedaan over sociaal-maatschappelijke thema's, democratisering, participatie, diversiteit en het speelveld tussen bewoners(initiatieven), het stadhuis (en het gezamenlijk leren over deze thema's). Naast mijn brede kijk ben ik sterk als het gaat om meedenkkracht, kritische vragen stellen en verbindingen zien tussen mensen en kennis.

Graag zet ik mijn kwaliteiten in om bewoners(initiatieven) een stapje verder te helpen. Zie hiervoor ook Stadskrachtacademie Amersfoort.
Mijn thema's
sociale cohesie, educatie, wijk-/stadsontwikkeling, deeleconomie, netwerk/ organisatie, leefbaarheid, evenementen, diversiteit, armoede