Jacques van der Noord

Initiatiefnemer, Creatief ondernemer, Projectontwikkelaar, Sociaal ondernemer, Social Designer, Hartwerker-Wondernemer-Communitybuilder
Mijn expertise

Ik kan een veilige vrije ruimte creëren waarin mensen uit bestaande patronen en structuren durven stappen en vrij kunnen bewegen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen.  Maar ook ontdekken mensen hun ongekende talenten. Als mensen op de juiste wijze gefaciliteerd worden nemen mensen op een natuurlijke wijze zelf regie en eigenaarschap over hun leven en leefomgeving. Ik doe waarvan anderen denken dat he niet kan. Ik geloof in een Care First wereld iipv in een Money First wereld. Een samenleving waarin ieder individu ertoe doet en welzijn en welvaart hand in hand gaan.

Mijn drijfveren

Ik kom zoveel prachtige mensen tegen die vast lopen in onze huidige prestatiegericht maatschappij. Vaak hooggevoelige mensen met een grote behoefte om zich te ontplooien op een menselijke manier. Ik wil het enorme potentieel van deze mensen ontsluiten. Want zo creëren  we een gemeenschappen van overvloed. Die zorg dragen voor elkaar, waarin ieder de ruimte krijgt en neemt om zich op eigen-wijze te ontplooien. Dan krijgen we zoveel energie en creativiteit dat ieder probleem binnen de kortste keren opgelost is. Maar dat vraagt om buiten bestaande kaders te denken en vooral te doen. Wezenlijk andere oplossingen uitproberen en te leren door te doen. Van angst naar vertrouwen durven bewegen. Kwetsbaarheid als kracht.

Mijn droomprojecten

Projecten om bedrijven, organisaties, buurten en steden menselijker te maken. Met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Projecten gericht op het wezenlijk verbeteren van de leefbaarheid van gemeenschappen. Projecten waarin vraaggericht gewerkt wordt, waar maatwerk geleverd wordt op basis van ieders persoonlijke behoefte. Waar niet aanbodgericht gepoogd wordt een vraag te creeren. En waar oorzaken aangepakt worden en niet eindeloos geld gepompt wordt in het bestrijden van de gevolgen van problemen.
Bouwen aan een eerlijke en solidaire samenleving en economie.
Ik noem het vaak Wondernemen, waardevol ondernemen in een waardenvolle samenleving.


 

Mijn mogelijkheden

Stadmaker, procesbegeleider, kunstzinnig dynamisch coach, bewustzijnsontwikkelaar, communitybuilder, verbinder/netwerker
Ik ben bekend met diverse tools die aansluiten bij mensgerichte veranderprocessen zoals: Theory U, Two loops model, Deep Democracy, Ubuntu, kunstzinnig dynamisch coachen, opstellingen, NLP, World cafe. Maar ook tools die bij een andere samenleving en economie passen zoals: Schaal van Betekenis, Bromplan/Eco-box, deelgenootschap.

Relevante ervaring

De Groeiplek,


Een creatieve broedplaats, inspiratiecentrum en experimenteerplek voor actieve burgers en ondernemers die willen groeien in een Waardevolle economie (Wondernemen).  Tevens een plek voor workshops en evenementen gericht op kunst, cultuur, maatschappelijke thema's, wondernemerschap, spiritualiteit, creativiteit, enz.


De Groeiplek heeft ertoe geleid dat diverse mensen zijn gaan Wondernemen met een eigen bedrijf. Door de organisatie van Tegenlicht Meetups werden mooie gesprekken gevoerd en nieuwe ideen geboren. Vanuit de Groeiplek is oa. Transitiin Towns Assen ontstaan. Maar door het netwerk ook Herenboeren. We facileerden diverse wijkactiviteiten, zoals KunstigOost, een kunstroute door de wijk.


Transition Towns Assen
Mede oprichter van netwerk van actieve burgers die bouwen aan een duurzame samenleving. TTassen heeft diverse innitiatieven ontplooit; maandelijks Soepcafé van groente wat anders weggegooid zou worden, permamoestuin, werkgroep tinyhouses.


Organiseren evenementen
Diverse evenementen voor ondernemers, buurtgenoten georganiseerd, bijvoorbeeld Waarmaakdagen voor ondernemers, Open Coffee's,  Durftevragen, Tegenlicht Meetups, diverse bijeenkomsten rond complementaire zorg, Ondernemersmarkt, kunstmarkt, benefiet muziekconcerten.
Mede initiatiefnemer en organisator van groot evenement "Kate komt naar het Noorden". Met Kate Raworth, bekent van de Donuteconomie. En Kees Klomp van de Betekeniseconomie.


Buurtinitiatief Oudemolenbuurt Assen
Verbinden en activeren van bewoners in de wijk. Tevens ondernemers zichtbaar maken en bijeenkomsten organiseren om te onderzoeken wat de mogenlijkheden zijn om de wijk te versterken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van werk/leerplekken.

Noorderbaanbattle
Project om jongeren te coachen en in contact te brengen met potentiele werkgevers.


NLinnovators
Aangesloten als expert om studenten ideeen en wensen van ondernemers te laten onderzoeken op basis van lean startup principes.

Bekijk Jacques van der Noord ook in