N. Tayfun Yalcin

Initiatiefnemer, Creatief ondernemer
Mijn expertise

Permaculture Designer, Consultant, Teacher

Mijn drijfveren

Designing and Creating Sustainable, Regenerative, Productive, Diverse Lifestyle;


(Ontwerpen en creëren van een duurzame, regeneratieve, productieve, diverse levensstijl)


- Schooltuinen


- Buurttuinen


- Voedselbossen


- Duurzaame - Agrarische - Gemeenschapswijken, buurten, dorpen

Mijn droomprojecten

(EN): Designing and Creating; Economically, Ecologically and Functionally Sustainable Eco Communities


Designing and Creating; Drylands Regenerative Transformation with Rainwater Harvesting and Foodforests, with creating local; ecological, economical and functional sustainability and regenerative landscaping


(NL): Ontwerpen en creëren; Economisch, ecologisch en functioneel duurzame ecogemeenschappen.


Ontwerpen en creëren; Regeneratieve transformatie van droge gebieden met het oogsten van regenwater en voedselbossen, met het creëren van lokaal; ecologische, economische en functionele duurzaamheid en regeneratieve landschapsarchitectuur

Mijn mogelijkheden

(EN)


1. Permaculture Designer: With the 10 years knowledge and experience, with using Permaculture understanding and the techniques, with a Visionary input, designing and creating Sustainable, Rainproof and drought proof and regenerative environments for people and for the nature.


2. Professional input for doing this with my company; Towards Nature Permaculture Landscaping(www.towardsnature.net)


(NL):


1. Permacultuur Ontwerper: Met de 10 jaar kennis en ervaring, met het gebruik van het inzicht en de technieken van Permacultuur, met een visionaire inbreng, het ontwerpen en creëren van duurzame, regen- en droogtebestendige en regeneratieve omgevingen voor mens en natuur.


2. Professionele input om dit met mijn bedrijf te doen; Towards Nature Permaculture Landscaping (www.towardsnature.net)


 

Relevante ervaring

(EN): Since 2014 actively designing and creating in the Netherlands. Schools, Community gardens, Foodforests, private gardens with rainproof, drought proof, edible, environmentall gardens.


(NL): Sinds 2014 actief aan het ontwerpen en creëren in Nederland. Scholen, gemeenschapstuinen, voedselbossen, privétuinen met regenbestendige, droogtebestendige, eetbare, milieuvriendelijke tuinen.