Stadmaker

Derk Logemann

Mijn expertise

Zelf werk ik bij de gemeente Amsterdam bij het Kernteam Democratisering. We werken aan de ambities van het college van burgermeester en wethouders om de democratisache kwaliteit van de stad te verbeteren. Zelf werk ik specifiek aan de invoering van Participatieparagraaf, het vormgeven van het leeraanbod dan wij als organisatie aan onze medewerkers aanbieden, en het Europese kennisnetwerk URBACT, Civic eState.