Andrea Reijersen van Buuren

Mijn expertise

Pabo plus opleiding; leer- en gedragsstoornissen bij kinderen, Disc en 3D coach en trainer, opleidingen in teamdynamiek, groepsfases en groepsdynamiek, begeleiden van pittige klassen. Specialisaties: gedrag, teamdynamieken, samenwerking, communicatie, relaties. 

Mijn drijfveren

Ik hoop scholen tot gelukkige plekken te maken, waar het kind en de leerkracht centraal staan. Gelukkige teams, gelukkige leerkrachten, gelukkige klassen, gelukkkige directies en een veilige school voor elk kind. 


Daarnaast wil ik de kloof school-buurt graag verkleind zien worden door betere samenwerkingen en betere kennis over groepsdynamiek en groepsdruk. 


Daarnaast heb ik de wens mensen, met name vrouwen, te helpen om in hun bestemming te komen. 


Mijn grootste droom is een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en zijn of haar steentje kan bijdragen. Een participatiesamenleving waarin iedereen participeert. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor elk mens. 

Mijn droomprojecten

Scholen veilige en gelukkige plekken maken voor directie, leerkracht kind en ouder. 


Mensen helpen om in hun bestemming te komen.


Een eerlijke en rechtvaardige samenleving scheppen voor elk mens op elk niveau.