Jessica de Ruijter

Mijn expertise

Ik heb mij altijd ingezet voor sociale vraagstukken om sociale verandering tot stand te brengen. Een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving waarin iedereen mee kan doen is mijn drive. 


Eerst binnen de onwikkelingssamenwerking en nu als zzp'er in Amersfoort. Ik draag bij aan en zet ook zelf verschillende nieuwe initiatieven op in de stad. Zo was ik eerst betrokken bij StadsLAB033 en ben ik mede oprichter van:


- sociale coöperatie de Blauwe Paraplu (waar mensen met behoud van uitkering kunnen ondernemen);


- Platform Sociaal Ondernemen Amersfoort (onder de aandacht brengen en faciliteren van sociaal ondernemerschap) 


- Meet & Match Amersfoort (statushouders en lokale organisaties met elkaar in contact brengen)


Landelijk ben ik ook actief. Ik ben mede initiatiefnemer van Landelijk Netwerk Sociaal Cooperatief Ondernemen (LaNSCO) Wij stimuleren en faciliteren landelijk sociaal cooperatief ondernemen. 


Mijn kracht zit in het opzetten van nieuwe initiatieven en samenwerken.


Ik werk graag samen met verschillende mensen en organisaties. Daarom heet mijn eigen bedrijf Samaver: SAmen MAken we VERschil.


We kunnen het niet alleen en samen is ook veel leuker : )

Waarom wil ik anderen helpen?
Heb je een vraag over het starten van een sociaal maatschappelijk project, neem gerust contact op.
Mijn aanbod
Ik heb de afgelopen jaren verschillende nieuwe sociaal maatschappelijke initiatieven opgezet in Amersfoort zoals de Blauwe Paraplu, Meet& Match en Platform Sociaal Ondernemen en bijgedragen aan nieuwe initiatieven zoals StadsLAB033.
De ervaring die ik daar heb opgedaan zet ik ook graag in voor andere mensen die willen starten.
Daarnaast heb ik gemerkt dat als je de impact van dit soort initiatieven wilt vergroten er vaak nog barrieres zijn. Dit komt vaak door knelpunten in het beleid en de structuren van het systeem. Hoe kunnen we 'leefwereld' en 'systeemwereld' dichterbij bijelkaar brengen?
Ik heb ervaring in beleidsbeïnvloeding. Het zichtbaar maken van de knelpunten, het vormen van een coalitie en welke acties je in kunt zetten.
Mijn thema's
sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, wijk-/stadsontwikkeling, deeleconomie, netwerk/ organisatie, ondernemen/ werkgelegenheid, leefbaarheid
Organisaties van Jessica
Organisaties waaraan Jessica verbonden is
Projecten uitgevoerd door Jessica
Bekijk Jessica de Ruijter ook in