Simon van Dommelen

Mijn expertise

- strategie in kunst, cultuur en stedelijke ontwikkeling
- interdisciplinaire samenwerkingen tussen formele en informele netwerken
- herontwikkeling en tijdelijk gebruik vastgoed (placemaking)
- fondswerving (advies en beoordeling)
- wijkondernemingen en maatschappelijk initiatief
- creatieve economie
- cultureel erfgoed


 

Mijn mogelijkheden

Ik werk als zelfstandig adviseur, initiatiefnemer, zakelijk leider, procesontwikkelaar, berstuurder, fondswerver en publicist aan projecten op het snijvlak van kunst, cultuur, stad en samenleving.

Relevante ervaring

Oprichter/directeur Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam


Oprichter/zakelijk leider Stichting Noorderpark Trust


Voorzitter Stichting Nieuw en Meer


Bestuurder Mama Louise


Commissielid Fonds voor Cultuurparticipatie


Lid Creatieve Team 24uurs vergunningen


Lid werkverldadviescommissie HvA Bestuurskunder/Master Urban Management


Adviseur bureau voor stedelijke ontwikkeling de Stad bv


Oprichter/aanjager Culturele Stelling van Amsterdam


Diverse freelance advieswerkzaamheden