Liesbet Hanekroot

Initiatiefnemer, Projectontwikkelaar
Mijn expertise

Organiseren en opzetten energiecommunity


Community vorming van ondernemers en/of buurtgenoten/andere organisaties


Discussies leiden en faciliteren


Organisaties en ondernemers coachen, ondersteunen in verandertraject naar volhoudbaarheid, waardecreatie e.d.


Colleges/lessen geven over volhoudbaarheid in brede zin


Boomspiegel initiëren


Werken vanuit vertrouwen


 

Mijn drijfveren

Ik ben altijd op zoek naar hoe het beter kan met verantwoordelijkheid voor mens en aarde, volhoudbaarheid van mens en aarde in brede zin 


Ik hoop mensen en organisaties dusdanig te kunnen ondersteunen dat zij zelf verder kunnen op hun pad, eventueel met ad hoc ondersteuning waar wenselijk.


Ik zie situaties die 'tegenvallen' vergeleken met de  eerdere verwachtingen als kansen om te leren met alkaar.


Ik zie veel benodigde verbeteringen aan onze maatschappij als mensen aangelegenheden, waarbij geld, tijd, technologie e.d. hulpmiddelen kunnen zijn.

Mijn droomprojecten

Mensen/partners bijeenbrengen rondom een thema dat hen bindt en waaraan ik mij ook kan verbinden (bijv. energie/warmte, gebouwde omgeving, voedsel, sociale cohesie etc.) en eraan bijdragen dat wij/zij op een mens- en Aardewaardige manier relevante positieve waarden kunnen creëren met elkaar.

Mijn mogelijkheden

Initiatiefnemer


Projectleider


Visie en strategie ontwikkeling en bewaker van de kernwaarden


Coach


Docent/begeleider


Gespreksleider/onderzoeker

Relevante ervaring

Zie ook onder mijn Expertise en op mijn website