Jeffrey Spangenberg

Mijn expertise

Vakgebied: Antropoloog (UvA medische antropologie, stadsantropologie), bedrijfskunde (RUG organisatie verandering en organisatie cultuur).


Skills: Onderzoek, advies, coaching, training, groepsbegeleiding, food design, catering, storytelling, dichten  


Ervaringen: consultancy, organisatie ontwikkeling, human resources management, projectontwikkeling, event organisatie,  (congres-festivals), community leader,  bestuurder, crowdfunding

Mijn drijfveren

 • van meer naar minder

 • van goed naar beter

 • van hebben naar waarderen

 • van ik naar wij

 • van de wereld naar hier en nu

 • van verwonderen naar veranderen

Mijn droomprojecten

 • Voedselpark Amsterdam - voedselhub dat voedselzekerheid biedt voor Amsterdam

 • De nieuwe Markt - herwaardering, herbenutting van de potentie van de straatmarkt

 • Regionaal Voedselfonds - funding laagdrempelig, van, voor en met de stakeholders in de het voedselsysteem van onder op 

 • Food commoning - veranderen van het voedsel systeem van onder op

 • Food Council MRA - werken aan meer samenwerking in de regionale voedselketen

 • Floating markt - water infrastructuur gebruiken om distributie van lokaal voedsel te promoten

 • Eating to extinction - herstel en herwaarderen van verloren, vergeten, verdwenen voedselproducten en  voedseltradities

Mijn mogelijkheden

Meedenker


Meewerker


Medestander