organisatie

PlanPb Adviesbureau voor herbestemming en participatie

Onderneming

https://planpb.nl/


Advies en begeleiding bij herbestemmingsprojecten waar (burger/overheids)participatie een rol speelt
De kunst om van onmogelijk naar mogelijk te komen door:
- samen te werken 
- elkaars krachten te benutten
- ruimte te maken voor verandering 

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van PlanPb Adviesbureau voor herbestemming en participatie