organisatie

Zeewaardig Service Design

Onderneming

Wij helpen om complexe sociale vraagstukken op te lossen, op een creatieve manier. We betrekken de doelgroep en belanghebbenden bij het onderzoeken van het echte probleem en het ontwikkelen van een werkende dienst, plan, campagne of interventie.


Denk aan participatie bij aardgasvrij wonen of het ontwikkelen van een gedeelde wijkvisie, aan nieuw onderwijs over samenleven, of aan een integratieproces voor statushouders: altijd samen, creatief en in een complex belangenveld.

Deel dit:
Contactpersonen van Zeewaardig Service Design