Organisatie

Collectief070

Onderneming, Netwerkorganisatie

Wat zijn we?
We zijn een online en offline netwerk (van netwerken) van en voor sociaal-maatschappelijk betrokken ondernemers en professionals in diverse sectoren en tegelijkertijd maken we deel uit van een groot aantal verschillende lokale gemeenschappen, sociale initiatieven en projecten in de stad. 
 
Waar staan we voor?
We verbinden, ondersteunen en versterken elkaar, werken samen in de fysieke en digitale omgeving en creëren vernieuwing omdat we geloven in de kracht en de duurzaamheid van collectief samenwerken en ondernemen in diverse sociale initiatieven in de stad. Dit doen we met bijzondere aandacht voor de menselijke maat, de diversiteit en creativiteit van de lokale gemeenschap, digitale vaardigheden en technologische toepassingen en met een proactieve grondhouding van nieuwsgierigheid voor zingeving en compassie in leven en werken. Voor uiteindelijke de beste wereld die we samen kunnen bouwen vanuit de kracht van lokale gemeenschappen.
 
Wat is ons streven? 
We verbinden, werken samen en creëren vernieuwing in en met lokale gemeenschappen. Als individuele ondernemer en professional en als on- en offline platform zijn we ondernemend in denken en doen. Daarbij creëren we meer opties, kansen en mogelijkheden voor de mens op afstand van de arbeidsmarkt en voor hen die dreigen op afstand te komen van de arbeidsmarkt. We richten ons op het individuele perspectief en staan nieuwsgierig proactief open voor zingeving en compassie. In ons streven naar duurzame en positieve verandering van en voor de lokale gemeenschappen* in de stad. Met *lokale gemeenschappen bedoelen we onder andere, echter niet volledig, burger- en bewonersinitiatieven, sociale initiatieven, samenwerkende sociale ondernemers in sociaal-maatschappelijke projecten en burger- en ondernemerscollectieven. 
 
Wat doen we?
We verbinden, leren, creëren en versnellen ieders talent, vaardigheden en expertise door middel van kleine, experimentele doch schaalbare projecten voor positieve impact in lokale gemeenschappen. Dit doen we in samenwerking met alle actoren in de lokale gemeenschap en de stad. We zijn een springplank voor anderen, en onszelf, om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen (ook digitaal), initiatieven, diensten, producten en waardenmodellen. We organiseren spontane (pop-up) ontmoetingen, (online) bijeenkomsten, (online) trainingen en workshops, voor ieder om te leren en creëren. We versterken bestaande initiatieven, zetten ook nieuwe initiatieven op en initiëren experimentele, schaalbare innovatieprojecten. 
 
Wat we willen bereiken en voor wie?
We creëren voortdurend meer opties, kansen en mogelijkheden voor onder andere de mens die nu op afstand van de arbeidsmarkt staat en mogelijk komt te staan, en ook voor het Collectief070 als snelgroeiende en lerende organisatie. Daarbij kijken we naar het individuele perspectief van de mens op eigen potentieel en meer zingeving en compassie in leven en werk. Deze mens georiënteerde, holistische en persoonlijke benadering doen we in vernieuwende samenwerking met elkaar en actoren in de lokale gemeenschap zoals ondernemers, professionals, instanties, initiatieven en projecten in de stad. Vooral klein, experimenterend, schaalbaar en duurzaam.

Deel dit:
Contactpersonen van Collectief070