Organisatie

Bureau Ruimtekoers

Onderneming

Bureau Ruimtekoers geeft vorm aan participatie in wijken, steden en gebieden.


Door het inzetten van artistieke en creatieve werkvormen werken beleidsmakers en inwoners samen aan het verbeelden van hun gedeelde toekomst voor een thema in de samenleving.


Door de gelijkwaardige en toegankelijke benadering ontstaat er een inclusief proces waardoor er duurzaam draagvlak ontstaat, meer participatiezin bij inwoners én een positieve grondhouding naar de overheid.


Ruimtekoers Festival


Bureau Ruimtekoers organiseert het jaarlijkse kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers. Waarbij de publieke ruimte wordt ingezet om samen met makers, bewoners, publiek en overheden nieuwe richtingen te verkennen voor het samen leven in de toekomst. Kijk eens op www.ruimtekoers.nl

Deel dit: