organisatie

Peen en Ui

Non-profit

Peen en Ui heeft in bijna alle stadsdistricten van Leiden projecten georganiseerd waar ontmoeting en experiment centraal staan. Eerder bestonden de projecten uit kleine interventies in een wijk, met Leidse makers en bewoners. Om te zorgen dat de resultaten van deze kleinere projecten verduurzamen beweegt Peen en Ui zich steeds meer in de richting van Social Design. Een nieuwe manier van stad-maken, waar kleine culturele en sociale ontmoetingsprojecten onderdeel zijn van een langer proces en de duurzaamheid van de resultaten beter wordt gewaarborgd.


De ervaring van Peen en Ui in het realiseren van stadsveranderingen is, samen met theorie en onderzoek onder Woners en Werkers, de basis van haar methode Samen aan de Stad.
Het belangrijkste van de methode zijn de volgende twee dingen: Als eerste is het van belang al vroeg Woners en Werkers te betrekken bij het bepalen van het probleem dat je aan wilt pakken. Als tweede is het van belang dat je Woners en Werkers betrekt op manieren die bij beide groepen passen.
Samen aan de Stad  is een stappenplan in 5 fases: Streven, Verkennen, Schetsen, Maken en Testen.
Om ervoor te zorgen dat niet alleen Peen en Ui de methode kan gebruiken is er een begeleidingstraject ontwikkeld, waardoor Woners en Werkers de methode zelf kunnen toepassen.


Meer over de methode Samen aan de Stad vind je hier: www.samen aandestad.com

Deel dit:
Contactpersonen van Peen en Ui