organisatie

Vitibuck

Onderneming

Vitibuck is een Rotterdams bureau voor community en stedelijke innovatie, opgericht in 2008 door twee partners: Arzu Ayikgezmez en Sander Hazevoet.


Vitibuck heeft 10 jaar ervaring op het gebied van transformatie, herinrichting en gebiedsontwikkeling, waarbij particuliere initiatiefnemers het voortouw nemen. Dit heeft geresulteerd in visies en plannen, maar ook in culturele evenementen, educatieprojecten en ontmoetingsplekken met gemeenschapszin en aandacht voor de publieke ruimte.


Vitibuck maakt zich sterk voor een nieuwe manier van stadmaken op basis van gelijkwaardigheid. Burgers krijgen meer ruimte, vertrouwen en ondersteuning, zodat burgerbetrokkenheid leidt tot maatwerk voor een straat, wijk of gebied.


Wat kan Vitibuck voor u betekenen?


Als ervaringsdeskundige ondersteunt Vitibuck burgerinitiatieven. Samen met initiatiefnemers wordt de opgave gedefinieerd. Als ruimtelijke ontwerper kan Vitibuck snel de mogelijkheden verbeelden en zichtbaar maken. Door jarenlange ervaring op het gebied van burgerinitiatieven heeft Vitibuck inzicht in financieringsmogelijkheden en kan de haalbaarheid van projecten toetsen. Ook het begeleiden van het proces en realisatie behoren tot de mogelijkheden.

Deel dit:
Contactpersonen van Vitibuck