organisatie

zijn vol zin

Onderneming
Beschrijving

Bij ZIJN VOL ZIN werken we aan een maatschappij waarin iedere burger weet dat haar/zijn leven zin heeft voor zichzelf en een ander. Hoe kun je je leven zo inrichten dat je zowel zelf plezier beleeft als iets goed doet voor de wereld? Dat is niet alleen een persoonlijk vraagstuk, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. ZIJN VOL ZIN werkt via het persoonlijke toe naar het sociale domein, en andersom, met als ultiem doel de oprichting van een nieuw ministerie: het ministerie van zinvol zijn: met thema's als zingeving, ouder worden, jongeren meer hun eigen weg laten vinden, burgerparticipatie, betekenisgeving van het individu voor de maatschappij, plezier in het leven.