Organisatie

Social Design Studio Goudswaard

Onderneming
Beschrijving

Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Het is de stellige overtuiging van Studio Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.

Contactpersonen van Social Design Studio Goudswaard

Tabo Goudswaard

Social Designer
Stadmaker bij