Organisatie

Bewonersvereniging Overtoom

Netwerkorganisatie, Vereniging / club

De Bewonersvereniging Overtoom (BVO) is een onafhankelijke organisatie van bewoners en zelfstandige ondernemers van de Overtoom en naaste omgeving. Het heeft tot doel de Overtoom als woon- en leefstraat te verbeteren voor de bewoners en zelfstandige ondernemers en ijvert voor een mooie, lommerrijke, leefbare en prettig bedrijvige Overtoom met speciale aandacht voor de behoeften van kinderen, ouderen en minder validen.


BVO streeft onder meer naar:  • versterking van de bomenrij door behoud van grote bomen, aanplant van meer bomen en verbetering van hun groeicondities;

  • bescherming van het stadsbeeld en behoud van de historische en monumentwaardige bebouwing;

  • bestrijding van de vervuiling en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;

  • aanleg van brede en veilige stoepen met voldoende ruimte voor terrassen;

  • beperking van verkeersoverlast, luchtverontreiniging en lawaai vanwege het doorgaande autoverkeer en het zware vrachtverkeer;

  • verbetering van de verkeersveiligheid;

  • drastische beperking van het vliegverkeer over deze dichtbevolkte buurt;

  • bescherming van het groen op de binnenterreinen;

  • betere mogelijkheden tot parkeren voor bewoners en zelfstandige bedrijven;

  • versterking van de bewonersinvloed op het beleid van overheden en derden (zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en grote ondernemingen).

Deel dit:
Contactpersonen van Bewonersvereniging Overtoom