organisatie

Tiny Developments

Onderneming

Onze missie is om de Tiny House beweging professioneel te ondersteunen en bewoners, overheid en grondeigenaren dichter bij elkaar te brengen.


Mijn taken binnen Tiny Developments:  • Groepsvorming

  • Bewustwordings sessies

  • Co-creatie sessies planvorming

  • Strategiebepaling

  • Aansluiten bij gemeentelijk beleid

  • Onderzoek naar de meerwaarde van communities voor zorgconcepten

  • Onderzoek naar de meerwaarde van communities voor de deeleconomie

  • Lezingen

Deel dit:
Contactpersonen van Tiny Developments